ÕPPEMAKSU TASUMISE JUHEND 2023-2024 HOOAJAL.

Spordikooli õppeaasta 2023/2024- 01.august 2023 – 30.juuni 2024.

Õppemaks

Treeningtasu korvpallis on Tallinna linna elanikele kelle eest klubi saab linnalt sporditegevuse toetust jagatud vanuseti:

POISID

U20 ja U18  65 EUR/kuus.

U16 vanusele 60 EUR/kuus.

U14 vanusele 55 EURi/kuus.

U13/11 ja  U10 ja nooremale vanusele 50 EURi/kuus.

VHK/Prantsuse Lütseumi  gruppidel on treeningtasu  35-45 EUR-i/kuus. Ilma linna kinnituseta on tasu 55-75 EUR-i/kuus.

TÜDRUKUD

U19 ja U16 vanusele 60 EURi/kuus

U14 ja nooremad 55 EURi/kuus

Uutele tulijatele septembri kuu tasuta. Mitte Tallinna elanikel ja neil kelle linnapoolne toetus läheb mõnele teisele spordiklubile või kelle eest klubi ei saa mõnel muul põhjusel linnalt toetust on tasud järgmised:

 U20,U18,U16, U14 vanusele 80 EUR/kuus.  

U13/11  ja  U10 ja nooremale vanusele 75 EUR/kuus.

Tasumine toimub esitatava arve alusel.

Alates 2012 on Spordiklubi RIM Spordikooli korvpalli õppekava registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHISes), mistõttu treeningmaksudelt tagastatakse tulumaks vastavalt Tulumaksusedusele § 26 .Maksuamet lisas Spordiklubi RIM  tulumaksutagastus õigusega koolide nimekirja 2013. 1.jaanuarist.

Seadusest tulenevalt saavad lapsevanemad "Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon" raames maksutagastust laekunud summadelt järgneval aastal.

PANGA REKVISIIDID:
MTÜ Spordiklubi Rim
a/a SEB Pank EE571010220027068015

LIIKMETAOTLUSE LINK SPORTLYZERIS:
http://app.sportlyzer.com/application/m37hk

MUUD TINGIMUSED

Vähemkindlustatud peredel  on võimalik taotleda osalist või täielikku liikmemaksust 

vabastamist.  Neil kelle perest osaleb meie klubi tegevuses rohkem kui üks laps on samuti võimalik taotleda õppemaksu soodustust.

Spordiklubi Rim juhatus.